Franke Eure

Tu malu lože samo (Novčanice novčanice novčanice) Njene želje su bez (Granice bez granice bez granice) Ona voli samo sebe troši Franke Eure u garaži BMW-e BMW-e joj je (Parkiran) […]