Ight Gordo

Yaaaaooowaaaa!! [Joell] I’m hearin’ New York back [FTG] Yea, they say New York back? [Joell] Ya I’m hearin’ that talk [FTG] Ight Joell talk dat [Joell] Black Polo tee 40 […]