Late Night Conversation

(feat. DaCiBoys x Ly) Chorus Ang adlaw mosidlak ug balik Sa panahon nga Makita ka Ikaw ang akong gipangita, please ayaw na pagbiya, Ikaw ang akong Kalibutan Usahay Mohilak ang […]