Nema Girls

Hook Ndezvekwavo (yah) Ndezvekwavo (ah) Ndezvekwavo (yah) Ndezvekwavo (ah) Verse 1 Tarocker machicks tafadza maface We killing the show Tabanker madollar tatora mapics We making the dough Ngena mugame we […]